Dobrá stávka versus špatná stávka

Stávka!! Zrušené a zpožděné lety. Setkat se s touto situací může každý. Pečlivě naplánovaný harmonogram rázem vezme za své a nezbývá než improvizovat. Kdy může cestující v letecké dopravě žádat kompenzaci a kdy má prostě smůlu? Kompenzaci ve výši 250 – 600 EUR je možné žádat v případě, že letecká společnost odpovídá za zpoždění nebo zrušení letu. Z tohoto důvodu je nutné rozdělit stávky na dva typy. Stávka personálu letecké společnosti V případě, že do stávky vstoupí personál Číst více…

úpadek cestovní kanceláře

Úpadek cestovní kanceláře. Řešení a úskalí.

Přestože se již nestává tak často, jako v dřívějších dobách, že se cestovní kancelář v průběhu smluvního vztahu, ať už před odjezdem na zájezd nebo v jeho průběhu, ocitne v úpadku, stále se jedná o jev, který se může vyskytnout. Zvláště v období po covidu a v nynější době problémů v letecké přepravě mohou být cestovní kanceláře k insolvenci náchylnější. Bohužel přetrvávají některé nejasnosti ohledně uplatnění nároků na pojistné plnění a postupy pojišťoven jsou častokrát na hraně zákona, nebo dokonce za ní.   Číst více…

Změna hotelu. Ano či ne?

Může mi cestovní kancelář změnit objednaný a uhrazený hotel? Jak již informoval deník iDNES.cz, objevují se v letošní turistické sezóně více než dříve případy, kdy zákazníci cestovní kanceláře přicestují do destinace a je jim sděleno, že ubytování, které si vybrali a zaplatili pro ně není k dispozici a budou přemístěni na jiný hotel. Níže si rozebereme situace, kdy dochází ke změně hotelu při tzv. overbookingu, tedy k situaci, kdy hotel převzal více rezervací než je Číst více…

Platnost voucherů vydaných mimo rámec zákona LEX VOUCHER

Jak jsme již zmiňovali dříve, některé cestovní kanceláře využili nedostatku informací o připravovaném zákonu tzv. lex voucher, a začali cestujícím namísto vrácení nabízet vlastní vouchery. Tyto poukazy vypadaly na první pohled výhodněji, navýšením částky zaplacené zálohy o desítky procent, nicméně povětšinou negarantovaly vrácení peněz. Článek se věnuje výhradně voucherům vydaným nikoli podle zákona č. 185/2020 Sb., zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu (lex voucher). Číst více…

Stávka není mimořádná okolnost.

Dne 23.3.2021 vydal Evropský soudní dvůr (ESD) průlomové rozhodnutí ve věci C‑28/20, která se týkala sporu Airhelp Ltd proti Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden. Spor se vedl o skutečnost, zda je stávka pilotů, předem oznámená a v souladu se zákonem, mimořádnou okolností, která dopravce osvobozuje od povinnosti odškodnit cestující, či nikoli. Je třeba uvést, že tento typ předběžné otázky ležel u ESD opakovaně téměř každý rok, vždy však nakonec došlo na popud aerolinek k zastavení Číst více…

Zpožděný a zrušený let – novinky ve prospěch cestujících

Zpožděný a zrušený let – novinky ve prospěch cestujících

Dne 12.11.2020 vydal Evropský soudní dvůr usnesení, které se z našeho pohledu jeví jako přelomové a značně rozšiřuje možnosti domáhat se náhrady škody za zpožděný nebo zrušený let. Doposud platilo, že Nařízení (261/2004) se vztahuje mimo jiné na cestující odlétající z letiště umístěného na území třetí země na letiště umístněné na území členského státu, na které se vztahuje Smlouva, pokud neobdrželi náhradu nebo odškodnění a nebyla jim poskytnuta pomoc v této třetí zemi a pokud je Číst více…

Zrušený let – přesměrování

Zrušený let – přesměrování

Mnoho cestovatelů netuší, že kromě samotné kompenzace ve výši 250 – 600 EUR za zpožděný let, se mohou domáhat i dalších, tzv. vedlejších, nároků. V následujících řádcích si rozebereme obvyklou situaci letu z ČR, do některé ze vzdálených zámořských destinací. Standardně se v takovém případě letí z Prahy do domovského města letecké společností (Londýn, Paříž, Frankfurt, Brusel apod.) a následně dalším spojem do cílového místa. U většiny leteckých společností bývá zvykem, že pokud je z nějakého důvodu zrušen navazující let, Číst více…

Není voucher jako voucher

Není voucher jako voucher

V souladu se zákonem č. 185/2020 Sb., Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu, začaly cestovní kanceláře nabízet klientům, kterým byl zájezd z důvodu pandemie zrušen, voucher namísto peněžních prostředků. Pomineme-li skutečnost, že samotný zákon je velice nespravedlivý, zaměřený výhradně ve prospěch cestovních kanceláří, s jistotou v rozporu s právem Evropské unie a téměř jistě i v rozporu s českým ústavním pořádkem, snaží se cestovní kanceláře i tento svým způsobem obejít. Číst více…

Zrušené zájezdy – Covid-19

Zrušené zájezdy – Covid-19

Současná pandemie nového koronaviru způsobila uzavření hranic a s pravděpodobností hraničící s jistotou nebude možné odcestovat na zahraniční dovolenou, kterou si statisíce lidí již objednali a uhradili. Jak tedy postupovat v dané věci a nepřijít o své peníze. Mgr. Jakub Keresteši nedoporučuje klientům odstupovat od smlouvy o zájezdu dříve, než by se měl zájezd konat. Cestovní kanceláře zcela oprávněně využívají možností stornopoplatků, které navíc mnohdy přesahují výši uhrazené zálohy a klient by měl ještě doplácet. S ohledem na znění Číst více…