Situace, kterou zná snad každý cestoval. Ihned po nákupu letenky překontrolovat, jaké palubní zavazadlo vzít s sebou. Co aerolinka, to jiný rozměr přípustného palubního zavazadla. A s tím spojené vysoké příplatky za nadrozměr. Tomu se rozhodla udělat přítrž Evropská unie. Zřejmě usoudila, že současná politika aerolinek obchází nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství.

Shora uvedené nařízení totiž požaduje, aby zákazníci měli možnost účinně srovnávat ceny leteckých služeb různých leteckých společností. Proto by vždy měla být udávána konečná cena, kterou má zákazník za letecké služby ze Společenství zaplatit, včetně všech daní a poplatků. To vedlo k zavedení jedné konečné ceny letenek bez nutnosti připočítávat různé letištní a bezpečnostní taxy nebo palivové příplatky. Džungle, která se v průběhu času vytvořila v příplatcích za palubní zavazadla již nemohla být nadále akceptovatelná.

Evropský parlament tak dne 4.10.2023 na svém zasedání požadoval, aby byla sjednocena praxe v rámci EU a stanoveno jednotné palubní zavazadlo v ceně letenky. Tento požadavek byl podepřen názorem, že nejednotná pravidla vytvářejí nejasnosti, když cestující využívají služeb různých leteckých společností nebo když potřebují změnit své plány.

V následujících letech tak lze očekávat harmonizaci v této oblasti a ukončení potřeby evidovat tabulku velikosti palubních zavazadel . S ohledem na vysokou míru ochrany cestujících, kterou se zpravidla EU zaštiťuje pak lze očekávat uzákonění spíše vyšších rozměrů zavazadla. Vzhledem k vysoce konkurenčnímu prostředí nízkonákladových leteckých společností pak nelze ani očekávat razantní zdražení letenek.   

Snažíme se Vám přinášet novinky z oblasti letecké dopravy a zájezdů s cestovními kancelářemi. Hájíme Vaše práva proti silnějším subjektům. Cestující jsou při prvním kontaktu s leteckou společností nebo cestovní kanceláři málokdy odškodněni. To si nemusí nechat líbit. Zůstali jste sedět na letišti? Vypekla Vás cestovní kancelář? Posouzení nároku u nás máte vždy ZDARMA.