V případě, že se zájezd nekoná, máte nárok na vrácení celé ceny zájezdu. Nejste povinni přijímat voucher na slevu, ani posunutí termínu zájezdu. V případě, že dojde ke změně hotelu máte nárok na slevu až 25% z ceny zájezdu. Za zpožděný a zrušený let pak odškodnění ve výši 250 – 600 EUR podle vzdálenosti.

Cestovní kanceláře jsou povinně pojištěné proti úpadku. Váš nárok po případném krachu CK budeme uplatňovat u příslušné pojišťovny, která je povinna cenu zájezdu uhradit.

Velká většina případů se podaří ukončit mimosoudně v řádu týdnů. V případě, že je nutné přikročit k soudnímu vymáhání, pak je velice obtížné stanovit délku soudního řízení, které se odvíjí od složitosti případu, ale také od jednotlivých soudů.

Prvotní posouzení máte u nás vždy zdarma. Následně se hradí odměna až z vysouzeného plnění. Pokud nedostanete peníze, advokáta nehradíte. Výše odměny se pohybuje od 15 do 20% z nároku. Pro skupinu klientů, kterým se zdá procentuální odměna vysoká máme speciální nabídku odměny od 10 do 15% a paušální platby za jednotlivé úkony právní služby.

Přesný postup v případě zrušení zájezdu naleznete na hlavní stránce. Pokud se jedná o zájezd, který se konal, avšak nebyly splněny podmínky dle smlouvy, pak je třeba nejlépe ihned namístě služby reklamovat delegátovi. Vždy si vezměte kopii reklamačního protokolu. Pokud k tomu nedojde, stále máte možnost reklamovat po návratu do ČR. Čím dříve, tím lépe.

Klidně svůj případ zaregistrujte již nyní, ne nadarmo je lidovou moudrostí proklamováno, že „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. V případě krachu CK nebo zrušení zájezdu je zde vysoká pravděpodobnost více uplatňovaných nároků.

Advokát Mgr. Jakub Keresteši zastupoval ve věci vad zájezdu, zrušených a zpožděných letů a krachu CK stovky klientů, přičemž úspěšnost jím řešených případů je více než 95%. Velkou část dostupných soudních rozhodnutí velmi dobře zná, neboť se jedná o jím zastupované kauzy. Působí také jako ombudman Blesku ve věcech zájezdů a dovolených a nespočetněkrát se k dané problematice vyjadřoval do médií.

Jelikož se odměna advokáta hradí až z vymoženého plnění, nemusíte mít obavy z dalších výdajů.