Stávka!! Zrušené a zpožděné lety. Setkat se s touto situací může každý. Pečlivě naplánovaný harmonogram rázem vezme za své a nezbývá než improvizovat. Kdy může cestující v letecké dopravě žádat kompenzaci a kdy má prostě smůlu?

Kompenzaci ve výši 250 – 600 EUR je možné žádat v případě, že letecká společnost odpovídá za zpoždění nebo zrušení letu. Z tohoto důvodu je nutné rozdělit stávky na dva typy.

Stávka personálu letecké společnosti

V případě, že do stávky vstoupí personál leteckého dopravce, a to bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o piloty, stevardy nebo pracovníky rezervačního oddělení, nese za to odpovědnost právě tato letecká společnost. Nelze pak jakkoli rozlišovat mezi stávkou legální a legitimní a stávkou takzvaně živelnou, jak již konstatoval ESD ve svých rozhodnutích (C‑195/17 Krüsemann a C‑28/20 Airhelp).

Soud jednoznačně uvedl, že není možné rozlišovat mezi legální a nelegální stávkou, když by právo cestujících na náhradu škody záviselo na právních předpisech v sociální oblasti vlastních každému členskému státu, čímž by byly ohroženy cíle nařízení č. 261/2004, uvedené v bodech 1 a 4 jeho odůvodnění, spočívající v zajištění vysoké úrovně ochrany cestujících, jakož i harmonizovaných podmínek při výkonu činností leteckého dopravce na území Unie.

Je politováníhodným selháním justice jednotlivých členských států, včetně České republiky, že i po vyhlášení rozhodnutí C‑195/17 Krüsemann byly legální stávky stále považovány za mimořádnou okolnost a cestující byli kráceni na svých garantovaných právech.

Stávka jiných zaměstnanců

Stávkovat kromě zaměstnanců leteckých společností mohou i zaměstnanci, kteří jsou ekonomicky navázáni na samotné letiště. Může se jednat o zaměstnance odbavení cestujících, letecké návodčí či pracovníky údržby, v jejichž důsledku letiště zcela nebo částečně nefunguje. Do stávky mohou také vstoupit zaměstnanci řízení letového provozu. Takové stávky není letecká společnost schopna jakkoli ovlivnit a nárok na odškodnění výše uvedené zde tedy není.

Skutečnost, že cestující nemá nárok na kompenzaci však nezbavuje leteckou společnost poskytnout pomoc v souladu s Nařízením (č. 261/2004). Zejména mají tedy cestující nárok na vrácení ceny letenky za nevyužitou část letu nebo přesměrování za srovnatelných dopravních podmínek a při nejbližší příležitosti na jejich cílové místo určení. Dále pak nárok na občerstvení a případně ubytování v hotelu, pokud se delší pobyt stane nezbytným. A co dělat, pokud letecká společnost pomoc neposkytne? Cestující je oprávněn si zajistit pomoc, na kterou má nárok na vlastní náklady a tyto následně požadovat po letecké společnosti. Vždy je však důležitá přiměřenost a nelze tak očekávat například proplacení večeře v luxusní restauraci či ubytování v luxusním hotelu.

Zrušila Vám letecká společnost let z důvodu stávky? Nevíte, kdo stávkoval? Nevíte, jak dále postupovat? Svěřte nám svůj případ. U nás je posouzení vždy ZDARMA.

Tento článek vychází z právní úpravy platné a účinné ke dni jeho vzniku.