Zpožděný a zrušený let – novinky ve prospěch cestujících

Zpožděný a zrušený let – novinky ve prospěch cestujících

Dne 12.11.2020 vydal Evropský soudní dvůr usnesení, které se z našeho pohledu jeví jako přelomové a značně rozšiřuje možnosti domáhat se náhrady škody za zpožděný nebo zrušený let. Doposud platilo, že Nařízení (261/2004) se vztahuje mimo jiné na cestující odlétající z letiště umístěného na území třetí země na letiště umístněné na území členského státu, na které se vztahuje Smlouva, pokud neobdrželi náhradu nebo odškodnění a nebyla jim poskytnuta pomoc v této třetí zemi a pokud je Číst více…

Zrušený let – přesměrování

Zrušený let – přesměrování

Mnoho cestovatelů netuší, že kromě samotné kompenzace ve výši 250 – 600 EUR za zpožděný let, se mohou domáhat i dalších, tzv. vedlejších, nároků. V následujících řádcích si rozebereme obvyklou situaci letu z ČR, do některé ze vzdálených zámořských destinací. Standardně se v takovém případě letí z Prahy do domovského města letecké společností (Londýn, Paříž, Frankfurt, Brusel apod.) a následně dalším spojem do cílového místa. U většiny leteckých společností bývá zvykem, že pokud je z nějakého důvodu zrušen navazující let, Číst více…

Není voucher jako voucher

Není voucher jako voucher

V souladu se zákonem č. 185/2020 Sb., Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu, začaly cestovní kanceláře nabízet klientům, kterým byl zájezd z důvodu pandemie zrušen, voucher namísto peněžních prostředků. Pomineme-li skutečnost, že samotný zákon je velice nespravedlivý, zaměřený výhradně ve prospěch cestovních kanceláří, s jistotou v rozporu s právem Evropské unie a téměř jistě i v rozporu s českým ústavním pořádkem, snaží se cestovní kanceláře i tento svým způsobem obejít. Číst více…

Zrušené zájezdy – Covid-19

Zrušené zájezdy – Covid-19

Současná pandemie nového koronaviru způsobila uzavření hranic a s pravděpodobností hraničící s jistotou nebude možné odcestovat na zahraniční dovolenou, kterou si statisíce lidí již objednali a uhradili. Jak tedy postupovat v dané věci a nepřijít o své peníze. Mgr. Jakub Keresteši nedoporučuje klientům odstupovat od smlouvy o zájezdu dříve, než by se měl zájezd konat. Cestovní kanceláře zcela oprávněně využívají možností stornopoplatků, které navíc mnohdy přesahují výši uhrazené zálohy a klient by měl ještě doplácet. S ohledem na znění Číst více…

Zpožděný nebo zrušený let? Na co mám nárok a za jaké situace?

Zpožděný nebo zrušený let? Na co mám nárok a za jaké situace?

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 umožnilo cestujícím v letecké dopravě žádat kompenzaci za nepohodlí způsobené zrušením letu, nebo jeho zpožděním o tři a více hodin. Podle vzdálenosti plánovaného letu se pak kompenzace pohybuje v rozmezí 250 až 600 EUR. Jaké podmínky musí situace splnit, aby vznikl nárok na kompenzaci? Let z letiště v EU (včetně Norska, Švýcarska a Islandu) na jiné letiště v EU nebo mimo EU Let z letiště mimo EU do EU (včetně Norska, Švýcarska a Číst více…

Reklamace zájezdu – jak správně postupovat?

Správný postup reklamace zájezdu upravuje občanský zákoník. Níže uvádíme vhodný postup reklamace tak, aby Vám zůstala zachována Vaše práva a zároveň abyste měli dostatek podkladů pro případné následné soudní vymáhání. Ještě, než vůbec podepíšete smlouvu, si dobře ověřte, zda smlouva zavazuje cestovní kancelář k poskytnutí toho, co jste našli v katalogu, případně zda je katalogová nabídka součástí smlouvy. V první řadě je třeba postupovat rychle a zájezdu nejlépe provést již namístě. Zákoník sice umožňuje podat reklamaci až po Číst více…