V souladu se zákonem č. 185/2020 Sb., Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu, začaly cestovní kanceláře nabízet klientům, kterým byl zájezd z důvodu pandemie zrušen, voucher namísto peněžních prostředků.

Pomineme-li skutečnost, že samotný zákon je velice nespravedlivý, zaměřený výhradně ve prospěch cestovních kanceláří, s jistotou v rozporu s právem Evropské unie a téměř jistě i v rozporu s českým ústavním pořádkem, snaží se cestovní kanceláře i tento svým způsobem obejít.

Některé cestovní kanceláře nechávají klientům možnost volby, zda chtějí využít voucher podle shora citovaného zákona, nebo zda využijí vlastní voucher cestovní kanceláře. Voucher cestovní kanceláře obvykle nabízí oproti zákonnému voucheru některé výhody. Například se jedná o možnost akčních slev, nebo navýšení zaplacené zálohy (uhrazeno například 20tis. Kč, voucher je však na 25tis. Kč) apod.

Je však potřeba být k takové nabídce cestovní kanceláře nejen obezřetný, ale spíše i skeptický, a hlavně důsledně prostudovat podmínky vydání předmětného poukazu. Voucher cestovní kanceláře totiž nemusí splňovat podmínky zákona, a tak nemusí ani garantovat vrácení peněz v případě jeho nevyčerpání.   Zatímco zákonný voucher jasně garantuje povinnost vrácení peněz a také lhůtu, do které musí být prostředky v případě nevyčerpání vráceny na účet zákazníka, tak voucher CK má podmínky takové, jaké si CK stanoví.

Níže naleznete podmínky některých cestovních kanceláří k jimi vydávaným poukazům

CKNázev voucheruVrácení peněz
Čedokpoukaz jistotaneuvádí
Eximzřejmě nemá vlastnízákonné
Fischerzřejmě nemá vlastnízákonné
Blue StyleTravelSafe+vrací jen za zájezdy
od 16.6. do 31.10.
neuvádí lhůtu
Alexandriaakce125nevrací