Současná pandemie nového koronaviru způsobila uzavření hranic a s pravděpodobností hraničící s jistotou nebude možné odcestovat na zahraniční dovolenou, kterou si statisíce lidí již objednali a uhradili. Jak tedy postupovat v dané věci a nepřijít o své peníze. Mgr. Jakub Keresteši nedoporučuje klientům odstupovat od smlouvy o zájezdu dříve, než by se měl zájezd konat. Cestovní kanceláře zcela oprávněně využívají možností stornopoplatků, které navíc mnohdy přesahují výši uhrazené zálohy a klient by měl ještě doplácet.

S ohledem na znění občanského zákoníku a současnou situaci je lepší vyčkat a dovolenou nerušit. Zřejmě lepším postupem bude vyčkat, až zájezd zruší samotná CK, která v takovém případě stornopoplatky účtovat nemůže.

Aktuálně pak médii proběhla informace o tom, že nebude nutné vracet peněžní prostředky, ale dojde k jejich výměně za poukazy, které bude možné čerpat až do konce srpna roku 2021 a teprve následně bude cestovní kancelář povinna dlužné částky vrátit. Tento postup je dle Mgr. Kerestešiho v rozporu s ústavně zaručenými právy a lze čekat jeho napadení u Ústavního soudu a následně zrušení.  

V každém případě doporučujeme včas zaregistrovat svůj případ a projednat následující kroky s advokátem, aby nedošlo ke zbytečným ztrátám za storna.