Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 umožnilo cestujícím v letecké dopravě žádat kompenzaci za nepohodlí způsobené zrušením letu, nebo jeho zpožděním o tři a více hodin. Podle vzdálenosti plánovaného letu se pak kompenzace pohybuje v rozmezí 250 až 600 EUR. Jaké podmínky musí situace splnit, aby vznikl nárok na kompenzaci?

  1. Let z letiště v EU (včetně Norska, Švýcarska a Islandu) na jiné letiště v EU nebo mimo EU
  2. Let z letiště mimo EU do EU (včetně Norska, Švýcarska a Islandu) s aerolinkou registrovanou v EU
  3. Zrušení letu nebo jeho zpoždění o více než 3 hodiny
  4. Nesmí se jednat o tzv. mimořádnou okolnost

První tři požadavky nevzbuzují větší pochybnosti ohledně výkladu, nicméně tzv. mimořádná okolnost je termín značně nejasný a jeho výklad je obvykle ponecháván na Evropském soudním dvoře. Judikatura ESD k této věci je značně obsáhlá a není tedy v možnostech běžného spotřebitele důsledně posoudit jeho možnosti na kompenzaci. Situaci také značně komplikuje skutečnost, že aerolinky, zvláště ty nízkonákladové buď neuvádí důvod zpoždění, nebo jej záměrně zkreslují. Právě pro tyto případy je naše služba, která každý Váš případ zdarma posoudí a pomůže s vymáháním nároku.

Advokát má nejen možnost zjistit přesný čas odletu a příletu letadla, ale též počasí na jednotlivých letištích, výskyt mimořádných okolností v hlášení EUROCONTROL a také informace z letiště. Důsledným posouzením nároku se vyhnete případnému neúspěšnému soudnímu řízení, které může vést až k úhradě nákladů řízení aerolinkám. 

Svěřte nám svůj případ a my Vám sdělíme, zda zde nárok je či není a jaká je šance v případném soudním sporu.