Dne 23.3.2021 vydal Evropský soudní dvůr (ESD) průlomové rozhodnutí ve věci C‑28/20, která se týkala sporu Airhelp Ltd proti Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden.

Spor se vedl o skutečnost, zda je stávka pilotů, předem oznámená a v souladu se zákonem, mimořádnou okolností, která dopravce osvobozuje od povinnosti odškodnit cestující, či nikoli. Je třeba uvést, že tento typ předběžné otázky ležel u ESD opakovaně téměř každý rok, vždy však nakonec došlo na popud aerolinek k zastavení takového řízení a rozhodnuto nebylo.

V čem je rozhodnutí tak převratné? ESD jednoznačně uvedl, že ani řádně ohlášená stávka leteckého personálu, která vede ke zrušení letu, NENÍ mimořádnou okolností. Cestujícím v takovém případě náleží odškodnění za zpožděný nebo zrušený let.

Je politováníhodné, že soudy v ČR, a to včetně soudu Ústavního, po dlouhá léta krátily práva českých spotřebitelů a upřednostňovaly zájmy ekonomicky silných aerolinek. I z naší praxe máme zkušenosti se zamítnutím žalob na náhradu v typově shodných sporech, přičemž námi uváděná argumentace byla v mnoha případech shodná s tou, jakou nyní použil ESD.

Měli jste v posledních třech letech zrušený nebo zpožděný let z důvodu stávky leteckého personálu aerolinek?

Domáhali jste se odškodnění, které Vám bylo mimosoudně zamítnuto?

Nyní je šance získat zpět své peníze. V případě zájmu zadejte svůj případ ZDARMA  k posouzení.