Správný postup reklamace zájezdu upravuje občanský zákoník. Níže uvádíme vhodný postup reklamace tak, aby Vám zůstala zachována Vaše práva a zároveň abyste měli dostatek podkladů pro případné následné soudní vymáhání. Ještě, než vůbec podepíšete smlouvu, si dobře ověřte, zda smlouva zavazuje cestovní kancelář k poskytnutí toho, co jste našli v katalogu, případně zda je katalogová nabídka součástí smlouvy.

  1. V první řadě je třeba postupovat rychle a zájezdu nejlépe provést již namístě. Zákoník sice umožňuje podat reklamaci až po návratu, nicméně některé vady lze napravit přímo v místě zájezdu a vyhnete se nepříjemnostem po celou dobu trvání dovolené. Vady, které lze napravit již v místě by pak také soud nemusel uznat.
  2. Vždy trvejte na vydání reklamačního protokolu. Pokud se cestovní kancelář nemá k sepsání protokolu, pak můžete vady uvést do emailu a reklamaci přímo zaslat na emailovou adresu cestovní kanceláře nebo agentury, která zájezd prodala. Určitě není doporučeníhodný postup vyřizování reklamace zájezdu telefonicky, neboť Vám v ruce nezůstává důkaz o jejím provedení.
  3. Sbírejte vhodné důkazy o neplnění služeb. Nejlepším důkazem je kombinace fotodokumentace a svědecké výpovědi. Obojí samostatně je taktéž použitelné, nicméně teprve dohromady dává taková důkazní situace velkou šanci na úspěch v případném soudním řízení.
  4. Zvažte požadovanou výši slevy z ceny. Vhodnou výši slevy může naznačit tzv. Frankfurtská tabulka. Jedná se o tabulku používanou německou justicí pro výpočet slevy z ceny zájezdu. V ČR nemá žádnou právní sílu, nicméně soudy k ní přihlíží. Vybrané vady a výši slevy podle Frankfurtské tabulky naleznete pod článkem.

Udělali jste vše správně a cestovní kancelář nabídla směšné odškodnění nebo slevu na další zájezd. Nenechte se odradit a předejte případ advokátovi. Posouzení případu na Zkažená dovolená.cz je vždy zdarma.Velká většina CK podstatně navýší svou nabídku po předžalobní výzvě ze strany advokáta, případně se snaží dohodnout po podání žaloby. Průměrná výše slevy z ceny zájezdu u případů, které zastupoval Mgr. Keresteši činila 25% ceny zájezdu.

Frankfurská tabulka – vybrané vady:
jiný než smluvený hotel – podle vzdálenosti  10-25%
Jiné umístění   5-15%
Jiný druh ubytování (hotel, bungalow, camp)   5-10%
Bez výhledu na moře – je-li přislíben  5-10%
Rez a plíseň na pokoji 10-50%
Hmyz na pokoji (švábi, štěnice)10-50%
Nefunkční klimatizace10-20%
Hluk v noci10-40%
Chybějící bazén, akvapark – je-li přislíben10-20%