Vystoupíte z letadla, transfer Vás odveze do hotelu a tam zjistíte, že to co bylo slíbeno neplatí. Nepříjemná situace, která se může stát každému z nás. Velká část takto zklamaných cestujících však v návalu vzteku a rozhořčení nepostupuje při jednání s cestovní kanceláří správně. Reklamace zájezdu pak neproběhne podle zákona. To je může připravit o nároky, které jim zákoník nabízí. Níže uvedeme nejčastější chyby reklamace zájezdu, které připraví cestující o kompenzaci.

Telefonická nebo ústní reklamace zájezdu

Vždy, když se cestující domáhá kompenzace po cestovní kanceláři, je to právě on, kdo je povinen prokázat, že reklamoval, co reklamoval a kdy to reklamoval. Spousta klientů se neodůvodněně spoléhá na nahrávané hovory cestovních kanceláří, avšak je třeba si uvědomit, že cestovní kancelář v případě sporu takovou nahrávku nikdy neposkytne. Jak hovoří stará pravda, „co je psáno, to je dáno“, a tím je třeba se řídit, obzvlášť při reklamaci zájezdu.

Opožděná reklamace zájezdu

Včasnost reklamace je velmi důležitá. Internet je bohužel plný překonaných informací o lhůtě jednoho měsíce od ukončení zájezdu. Tato formulace se však bohužel již v zákoně nevyskytuje. Reklamovat je třeba neprodleně. Jakmile zjistíte na dovolené vadu, je třeba takovou vadu vytknout cestovní kanceláři. Není k dispozici delegát nebo formulář? Nevadí, pište email do cestovní kanceláře, jen to dělejte rychle. CK se rády ohánějí tím, že pokud by jim některá vada byla včas nahlášena, mohly zajistit nápravu. V případě například chybějících ručníků, nebo špatného úklidu mají pravdu a soud to zohlední.

Neúplná reklamace zájezdu

Existují vady, které jsou zjevné a cestující je řádně reklamuje. Existují však vady, které na první pohled nejsou tak zcela viditelné a klient na ně při reklamaci často zapomínají. Například pokud cestovní kancelář změní hotel, téměř vždy je reklamována změna hotelu, často ale klienti zapomínají například na odlišnou vzdálenost od pláže, případně od města, která může být reklamována samostatně. Také pokud se původní hotel uvolní a cestující jsou přesunuti, zapomínají vytknout stěhování, tato vada je přitom ohodnocena až 14% slevy z ceny zájezdu.

Nezapomeňte, že nárok na slevu z ceny máte i v případě, kdy CK za vadu na první pohled neodpovídá, jako jsou požáry, nepokoje, záplavy a též případné pandemie nemocí.  

Chybějící důkazy

Jsou klienti, kteří vady zájezdu pečlivě dokumentují, avšak někteří se domnívají, že postačí jedna fotografie a cestovní kancelář vyplatí náhradu. Není tomu tak. Jak uvádíme v prvním odstavci, je to cestující, kdo musí prokázat vady zájezdu. Je tak vhodné zajistit co největší množství důkazů. Někde postačí vyjádření CK, například u změny hotelu. U nekvalitní stravy je pak vhodné mít svědeckou výpověď, avšak ne někoho z rodiny, ale nejlépe z úplně jiné skupiny cestujících. Totéž platí o hluku, zápachu a dalších, neváhejte připojit i video záznam. Při chybějícím nábytku je dobré mít fotografie, ale vždy celého pokoje, nejlépe z několika úhlů. Chytré mobilní telefony podstatně usnadnily sbírání důkazní dokumentace za minimálních nákladů, jen je třeba na to nezapomínat.

Přijetí náhrady  

Cestovní kancelář uznala svoji chybu a nabídla jako odškodnění výlet do delfinária. Nadšený klient tuto nabídku přijal, bohužel si však neuvědomil, že se tím může vzdát nároků v řádech desetitisíců korun. Vždy pečlivě zvažte, při pohledu do například frankfurtské tabulky, zda je kompenzace odpovídající. Taktéž není třeba přijmout první nabízenou částku ze strany cestovní kanceláře. Pokud CK například změnila hotel, byť do lepšího, měla by adekvátní náhrada činit alespoň 10% z ceny zájezdu, nabídnutých 500,- Kč na příští zájezd je tak velmi slabá náplast.

Závěrem  

Ačkoli se reklamace zájezdu zdá jako složitá, při dodržení základních pravidel povede k odškodnění a tím zmenšení negativního zážitku ze zkažené dovolené.

Návod na reklamaci zájezdu najdete zde. Už máte po dovolené? Cestovní kancelář vady neodškodnila? Obraťte se na nás, posouzení je nezávazné a je vždy ZDARMA.